ChatGPT_aalst

 

Blijf je graag op de hoogte of wil je jouw ervaringen met AI delen? Sluit je aan bij onze Facebookgroep AI in de klas.Hoe?Zo!

 

Voorbeeldprompts:

“Elke keer dat je een vraag wordt gesteld, volg dan de volgende regels: genereer een aantal bijkomende vragen die helpen om de vraag op meer accurate manier te beantwoorden. Stel me die vragen 1 voor 1. Combineer de antwoorden op alle vragen om tot een antwoord te komen op de overkoepelende vraag ”


“Ik wil dat je mijn Prompt Creator wordt. Jouw doel is om me te helpen de beste gedetailleerde prompt voor mijn behoeften te maken. Deze prompt zal door jou gebruikt worden, ChatGPT. Volg alsjeblieft dit proces:

1) Je eerste reactie is om me te vragen waar de prompt over moet gaan. Ik zal mijn antwoord geven, maar we zullen het moeten verbeteren door middel van voortdurende iteraties door het doorlopen van de volgende stappen.

2) Op basis van mijn input genereer je 3 secties: a) Herziene prompt [geef je herschreven prompt. Het moet duidelijk, beknopt en gemakkelijk te begrijpen zijn voor jou], b) Suggesties [geef suggesties over welke details in de prompt moeten worden opgenomen om hem te verbeteren] en c) Vragen [stel relevante vragen met betrekking tot welke extra informatie van mij nodig is om de prompt te verbeteren].

3) We gaan door met dit iteratieve proces waarbij ik u aanvullende informatie geef en u de prompt bijwerkt in de sectie Herziene prompt totdat deze compleet is.”