Eerst feedback, pas dan de punten!

Het is soms frustrerend als docent om te merken dat je studenten enkel geïnteresseerd zijn in hun punten en weinig tot geen aandacht besteden aan de feedback die je hebt geschreven, zeker als je daar veel tijd en energie in hebt geïnvesteerd. Uit een recent onderzoek (Kuepper-Tetzel & Gardner, 2021) dat ik ontdekte via deze blogpost, blijkt dat het een goed idee is om studenten in het hoger onderwijs eerst de feedback te bezorgen en pas enkele dagen later ook hun score mee te delen. Op die manier geef je hen de tijd om de feedback eerst te verwerken.

De onderzoekers zetten twee experimenten op aan twee Schotse universiteiten. In het eerste experiment werkten tweedejaarsstudenten psychologie tijdens het eerste semester aan een rapport. De helft van de groep kreeg de punten drie dagen voor de feedback te zien. De andere helft van de groep kreeg eerst de feedback en drie dagen later de resultaten. De onderzoekers gingen na of dit een effect zou hebben op een opdracht die de studenten in het volgende semester kregen.

In het tweede experiment kreeg een volledige groep derdejaarsstudenten psychologie hun resultaat voor hun opdracht pas na de feedback. Ook hier werd gekeken wat het effect was op een opdracht in het tweede semester. In dit onderzoek werd als controlegroep de derdejaarsstudenten van het voorbije academiejaar genomen. Zij kregen het vorige academiejaar de punten en feedback op hetzelfde moment. De onderzoekers keken hoe zij het deden in het tweede semester, alsook of ze de feedback in het eerste semester hadden bekeken of niet.  

Uit beide onderzoeken blijkt dat het een goed idee is om de punten vooraf te laten gaan door feedback. Studenten deden het beter op hun tweede opdracht. Wanneer de punten vooraf of tegelijkertijd werden gegeven deden studenten het minder goed of was er zelfs geen vooruitgang merkbaar. In het tweede experiment stelden de onderzoekers ook vast dat meer studenten de feedback bekeken dan wanneer het vorige academiejaar de feedback en punten tegelijkertijd werden verstuurd.  

Waar moet je op letten als je dit principe toepast?

  • Communiceer naar je studenten waarom je dit doet en vertel hen wanneer ze hun feedback en cijfers kunnen verwachten.
  • Geef je studenten een korte verwerkingsopdracht om met de feedback aan de slag te gaan voordat ze hun punten ontvangen. Dit helpt hen om zichzelf te beoordelen en de feedback beter te begrijpen. Wat kun je zoal doen?
    • Vraag hen om hun taak en de feedback te lezen en 3 bevindingen te noteren (wat heb je goed gedaan? Wat heb je minder goed gedaan?) alsook 2 vragen die ze aan de docent willen stellen (Hoe kan ik iets verbeteren? Waarom is dat niet zo goed? enzovoort).
    • Vraag hen om zichzelf te beoordelen aan de hand van de rubric.
  • Voorzie voldoende tijd om met je studenten hierover in dialoog te gaan. Laat hen het gesprek leiden. Na afloop deel je jouw evaluatierubriek en punten met hen.

Bronnen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *