Nudging, Chatbots And Student Outreach in Higher Education

De voorbije week las ik “Bijna alles wat je moet weten over psychologie van kinderen en jongeren” (Lannoocampus 2021), het nieuwe boek van Pedro De Bruyckere, Casper Hulshof en Liese Missinne. In het boek gaan de auteurs o.a. dieper in op hoe kinderen en jongeren zich ontwikkelen als individu, hoe we leren of hoe we ons gedragen. Ik was daarbij vooral getriggerd door een thema dat helemaal op het eind van het boek aan bod komt: behavioral economics en nudging op school.

Nudging is een techniek waarbij door bewust subtiele ingrepen uit te voeren het gedrag van mensen op een voorspelbare manier wordt gewijzigd zonder hierbij de alternatieve opties te verbieden of hen hiervoor bijvoorbeeld ook financieel te belonen. Het begrip werd sinds 2008 breder bekend door het boek van Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth and Happiness van Richard Thaler en Cass Sunstein. Je kent ongetwijfeld wel het voorbeeld waarbij mensen worden gestimuleerd om de trap te nemen in plaats van de roltrap door de trap om te vormen tot een muzikale trap (zie o.a. deze video). Ook de emoticon die je toelacht aan de kant van de weg als je je aan de snelheidslimiet houdt (of verdrietig kijkt als je te snel rijdt), is een voorbeeld van nudging om ons gedrag in het verkeer positief te wijzigen.

In het boek ‘Bijna alles …’ gaan De Bruyckere en co ook dieper in op geslaagde voorbeelden van nudging in het onderwijs. Zo namen studenten die eenmalige herinneringsberichten kregen meer deel aan peer tutoring sessies of ging de taalkwaliteit van kleuters er significant op vooruit wanneer hun ouders gedurende acht maanden regelmatig berichten kregen met taaltips.

Ook in Nederland werd er al onderzoek gedaan naar het effect van nudging op studenten in het hoger onderwijs. In het onderzoek ‘Nudging the student‘ van de Hogeschool Rotterdam onderzocht dr. Arie de Wild samen met enkele studenten van de minor ‘Risicomanagement & Gedrag’ het effect van vier nudging praktijken (o.a. een bonuspunt framen als winst of verlies; de studievoortgang visualiseren) op het gedrag van studenten en wat de impact was op hun studiesucces. Ook hieruit bleek dat studenten bepaalde nudges (niet allemaal!) benoemen als motiverende factor en dat ze positieve effecten kunnen hebben op het studiesucces.

Leidt nudging steeds tot positieve resultaten? Neen! Pedro De Bruyckere haalt er ook studies bij die aantonen dat er nog niet altijd veel evidentie is voor een langdurig en blijvend effect van nudging of dat er maar weinig nudginginterventies een positief effect hebben op alle kinderen. Sommige aanpakken zullen eerder het gedrag veranderen van kinderen met een hoge SES, terwijl andere meer effectief zijn bij kinderen die uit gezinnen komen met een lage SES.

Toch lijkt het mij zeker de moeite waard om de mogelijkheden van nudging in onderwijs verder te onderzoeken. In mijn eerste zoektocht naar andere voorbeelden uit het hoger onderwijs kwam ik terecht bij een onderzoek (Page et al., 2020) van de Universiteit van Pittsburgh. Studenten krijgen naast academische uitdagingen ook te maken met heel wat administratieve uitdagingen met betrekking tot hun studies. Aan de Georgia State University werd een chatbot ontwikkeld die studenten regelmatig een tekstbericht stuurde om hen hierbij te helpen door hen bijvoorbeeld te herinneren aan bepaalde administratieve deadlines of hen doorheen te stappen te loodsen die ze daarbij moeten zetten. De onderzoekers gingen na wat het effect was van deze ‘nudges’. Dit triggerde mij omdat ik ook zelf de voorbije jaren hebt geëxperimenteerd met het gebruik van een chatbot in het expertisenetwerk Communicatie, Media en Design aan de Arteveldehogeschool (zie video).

De berichten die werden verstuurd ter ondersteuning konden worden opgedeeld in drie domeinen: academic support (bijvoorbeeld hoe ze extra ondersteuning konden krijgen voor een vak), social and career support (bijvoorbeeld info over jobs of sociale activiteiten op campus) over en administratieve processen (betalingen, inschrijvingsprocedures enzovoort). Vooral met het oog op het laatste domein had het gebruik van de chatbot een positief effect. In de twee andere domeinen hadden de berichten geen effect. De onderzoekers veronderstellen dat het verschil kan worden verklaard door het feit dat met betrekking tot de ‘administratieve’ berichten het voor de studenten veel duidelijker was wat er zou gebeuren als ze er op korte termijn niks mee deden. Bij de berichten uit de twee andere categorieën waren de gevolgen minder duidelijk of niet meteen voelbaar voor de studenten waardoor ze minder aangespoord werden om actie te ondernemen. In dat geval volstaan de nudges met behulp van een chatbot volgens de onderzoekers mogelijk niet om bepaald gedrag, zoals studiegewoontes, te veranderen. Toch is er volgens hen potentieel om chatbots in te zetten als een extra kanaal om studenten te bereiken en om hen aan te sporen om de nodige acties te ondernemen.

Luister naar een podcast waarin Lindsay Page het onderzoek toelicht.

Abstract
Success in postsecondary education requires students to engage with their institution both academically and administratively. As with the transition to college, administrative requirements students face once enrolled can be substantial. Missteps with required processes can threaten students’ ability to persist. During the 2018-19 academic year, Georgia State University implemented an artificially intelligent textbased chatbot to provide proactive outreach and support to help undergraduates navigate administrative processes and take advantage of campus resources. A team of centralized university administrators orchestrated outreach “campaigns” to support students across three broad domains: (1) academic supports; (2) social and career supports; and (3) administrative processes. We investigate GSU’s implementation of this persistence-focused chatbot through an experimental study. Of the three message domains, outreach was most effective when focused on administrative processes, many of which were
time-sensitive and for which outreach could be targeted specifically to students for whom it was relevant based on administrative data. In contrast, outreach to encourage take up of other supports had little effect on student behavior. By the end of the academic year, rates of FAFSA filing and registration for the subsequent fall semester were approximately three percentage points higher, suggesting positive effects on year-to-year college persistence. The positive effects on fall enrollment persisted into summer 2019,
at which time the GSU administration judged that the study results were compelling enough to conclude the experiment and roll the chatbot system out to all students. We situate our findings in the literature on nudge-type efforts to support college access and success to draw lessons regarding their effective use.

Page, Lindsay C. , Jeonghyun Lee, and Hunter Gehlbach. (2020). Conditions under which college students can be responsive to nudging. (EdWorkingPaper: 20-242). Retrieved from Annenberg Institute at Brown University: https://doi.org/10.26300/vjfs-kv29

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *