Spaced retrieval practice is krachtiger dan spaced reading

Hoewel studenten er vaak spontaan voor kiezen om meer te studeren kort voor het het examen, weten we dat gespreid oefenen (spaced practice of distributed practice) krachtiger is dan alles 1 keer lang door te nemen (massed practice). Maar de leerwinst wordt ook beïnvloed door de strategie die je toepast tijdens die gespreide leermomenten. Dylan Wiliam deelde via Twitter een recent onderzoek waaruit blijkt dat studenten betere resultaten behaalden wanneer ze niet alleen spontaan de leerstof gespreid herhaalden maar ook wanneer ze tijdens die momenten ook meer gebruik maakten van een online tool om zichzelf te toetsen in tegenstelling tot studenten die zich vooral beperkten tot het (her)lezen van het online studiemateriaal. Uit de studie bleek ook dat studenten meer tijd spendeerden naarmate de deadline van het examen dichterbij kwam, dat ze uit zichzelf ook meer gebruik maakten van het tekstmateriaal dan de online toetsen en dat ze minder frequent gebruik maakten van het online materiaal wanneer het niet verplicht was.

Hoe kun je hier als docent mee aan de slag? Vertel je studenten dat spaced retrieval practice een krachtige leerstrategie is en leg hen ook uit waarom (o.a. in het boek Leren.Hoe?Zo! ga ik hier dieper op in). Voorzie voldoende materiaal waarmee studenten zichzelf kunnen toetsen of toon hen hoe ze zichzelf kunnen toetsen. Verplicht hen (of wijs hen tenminste op het belang) om er op gespreide momenten gebruik van te maken. Motiveer je studenten eventueel om elkaar gespreid te toetsen. Als je gebruik maakt van digitale toetsen kun je makkelijk zien welke studenten de toetsen maken en eventueel ook hoe goed ze scoren. Zorg er ook voor dat de studenten na afloop van de toets feedback krijgen. Bij een meerkeuzetoets kun je meteen aangeven wat er juist/fout was. Bij open vragen kun je een modelantwoord tonen dat de student kan gebruiken om zijn/haar antwoord mee te vergelijken. Studenten die uitstelgedrag vertonen kun je via de leeromgeving een bericht sturen om hen alsnog te motiveren om er tijdig mee aan de slag te gaan.

Abstract

We examined students’ naturalistic decisions about spacing their study in an undergraduate course (N = 185) and whether self-selected spacing predicted course performance. Usage of two study tools – an online textbook and quiz tool – was recorded daily. We operationalized spacing as how often the tools were used and the timing of their use relative to exams. We found that students increased their study near deadlines and exams, used the textbook more often than the quiz tool, and used the tools infrequently when they were optional (vs. required). Importantly, spaced retrieval practice (via quiz tool) predicted course performance and GPA, whereas spaced reading (via textbook) was a weaker predictor. That is, when students opted for more frequent and early quizzing, they earned higher grades, even controlling for time spent quizzing. Thus, self-selected spaced study – especially spaced retrieval practice – supports student achievement.

Marissa K. Hartwig, Eric D. Malain,
Do students space their course study? Those who do earn higher grades.,
Learning and Instruction, Volume 77, 2022, 101538, ISSN 0959-4752,
https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2021.101538.

HT @WouterBuelens

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *